Cá nhân có được đăng ký nhãn hiệu hay không?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 22/05/2023 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 124 Lượt xem
5/5 - (10 bình chọn)

Bảo hộ nhãn hiệu là việc làm rất cần thiết nhằm phát triển hoạt động kinh doanh một cách bền vững và hiệu quả, hạn chế những tranh chấp không đáng có. Vậy đăng ký nhãn hiệu là gì? Cá nhân có được đăng ký nhãn hiệu hay không? Để trả lời câu hỏi này, kính mời Quý vị độc giả theo dõi bài viết sau đây.

Đăng ký nhãn hiệu là gì?

Đăng ký nhãn hiệu là thủ tục hành chính mà tổ chức, cá nhân thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm xác lập độc quyền sở hữu với mẫu nhãn hiệu đang có.

Ai có quyền đăng ký nhãn hiệu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, những đối tượng sau đây có quyền đăng ký nhãn hiệu:

– Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

– Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

– Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

– Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

– Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

+ Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

+ Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ.

– Người có quyền đăng ký quy định tại các điểm nêu trên, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

– Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Cá nhân có được đăng ký nhãn hiệu hay không?

Với câu hỏi cá nhân có được đăng ký nhãn hiệu không chúng ta có thể căn cứ vào Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ nêu trên. Theo đó, cá nhân hoàn toàn có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hành hóa, dịch vụ của mình.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu, Quý vị cần phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm các tài liệu như sau:

– Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo mẫu;

– Mẫu nhãn hiệu dự định đăng ký

– Giấy tờ nhân thân của chủ sở hữu

– Chứng từ nộp phí, lệ phí đăng ký nhãn hiệu

– Một số tài liệu kèm theo khác.

Tài liệu kèm theo có thể có như sau:

+ Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận;

+ Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng của sản phẩm mang nhãn hiệu;

+ Bản đồ khu vực địa lý.

Trên đây là nội dung bài viết cá nhân có được đăng ký nhãn hiệu? Mọi thắc mắc có liên quan đến thủ tục hoặc cần liên hệ dịch vụ Luật Hoàng Phi, Quý khách hàng  vui lòng gọi theo số Hotline: 0981.378.999.

->>>> Tham khảo thêm: Chuyển nhượng nhãn hiệu

5/5 - (10 bình chọn)