Bình đẳng giữa các dân tộc xuất phát từ?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 3058 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Bình đẳng giữa các dân tộc trong một quốc gia luôn là một vấn đề được đề cao và đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, điều này bắt nguồn từ điều gì thì lại là câu hỏi khó không phải ai cũng trả lời được.

Chính vì thế, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan nhằm trả lời cho câu hỏi: Bình đẳng giữa các dân tộc xuất phát từ?

Câu hỏi: Bình đẳng giữa các dân tộc xuất phát từ?

A. Quyền tự do dân chủ của công dân.

B. Quyền cơ bản của con người và quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.

C. Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.

D. Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

Đáp án: Đáp án đúng là đáp án B.

Bình đẳng giữa các dân tộc xuất phát từ quyền cơ bản của con người và quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.

Giải thích nguyên nhân chọn đáp án B:

– Quyền con người được hiểu là những đảm bảo pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cá nhân và các nhóm chống lại những hành động hoặ cự bỏ mặc làm tổn hại đến nhân phẩm những sự được phép và sự tự do cơ bản của con người.

– Quyền con người có các đặc điểm sau đây:

+ Tính đặc thù thể hiện ở việc quyền con người mang những đặc trưng, bản sắc riêng tùy thuộc vào trình độ phát triển kinh tế – xã hội, truyền thống văn hóa, lịch sử ở từng khu vực, quốc gia, vùng lãnh thổ.

+ Tính phổ quát thể hiện quyền con người là quyền bẩm sinh, gắn với bản chất con người là di sản chung của loài người. Quyền con người mang tính phổ quát vì con người ở đâu trên trái đất này cũng đều là thành viên của cộng đồng nhân loại.

+ Tính giai cấp tuy không phải nằm trong nội dung các quyền mà được thể hiện trong việc thực thi quyền con người. Tư cách là chế định pháp lý, quyền con người gắn liền với Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng mang tính giai cấp sâu sắc.

Bình đẳng giữa các dân tộc là quyền của mọi dân tộc không phân biệt đa số hay thiểu số trình độ văn hóa cao hay thấp, không phân biệt chủng tộc màu da.

– Việt Nam là một quốc gia độc lập, thống nhất và đa dân tộc nên việc thực hiện tốt vấn đề bình đẳng giữa các dân tộc là một vấn đề hết sức quan trọng.

 – Quản lý hành chính Nhà nước nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc được biểu hiện cụ thể:

+ Đối với các chính sách phát triển kinh tế văn hóa – xã hội:

Nhà nước luôn quan tâm và đưa ra những giải pháp chính sách phù hợp để tạo điều kiện phát triển mọi mặt của nhân dân đặc biệt là đồng bào dân tộc ít người.

Đời sống của người dân thuộc các dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa còn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình phát triển. Sự khác nhau giữa quy mô dân số về trình độ phát triển kinh tế – xã hội nhưng mỗi dân tộc đều có truyền thống văn hóa riêng về ngôn ngữ, các phong tục,… tạo nên những bản sắc riêng.

+ Đối với công tác lãnh đạo và sử dụng cán bộ:

Chính sách ưu tiên trong công tác cán bộ ở khu vực miền núi, biên giới và hải đảo còn thể hiện ở việc quy định chế độ đãi ngộ về vật chất cũng như tinh thần đối với những cán bộ công chức làm việc ở những khu vực này, với những chính sách đó đã tạo điều kiện để cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình góp phần đưa miền núi tiến kịp miền xui.

Do đó, đáp án B là đáp án chính xác cho câu hỏi trên.

Như vậy, Bình đẳng giữa các dân tộc xuất phát từ? Đã được chúng tôi trả lời và giải thích chi tiết trong bài viết phía trên. Chúng tôi mong rằng nội dung trong bài viết sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

5/5 - (6 bình chọn)