Bình đẳng giữa các dân tộc là … trong hợp tác, giao lưu giữa các dân tộc. Trong dấu “…” là gì?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1640 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ phân tích tới quý bạn đọc một số nội dung nhằm giải đáp cho câu hỏi: Bình đẳng giữa các dân tộc là … trong hợp tác, giao lưu giữa các dân tộc. Trong dấu “…” là gì?

Câu hỏi: Bình đẳng giữa các dân tộc là … trong hợp tác, giao lưu giữa các dân tộc. Trong dấu “…” là gì?

A. Nguyên tắc.

B. Yếu tố quan trọng.

C. Nguyên tắc quan trọng hàng đầu.

D. Cơ sở quan trọng.

Đáp án: Đáp án đúng là đáp án C.

Bình đẳng giữa các dân tộc là nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác, giao lưu giữa các dân tộc.

Giải thích nguyên nhân lựa chọn đáp án C:

– Việc tiếp tục đổi mới tư duy và xây dựng lối sống mới, lối sống dân tộc – hiện tại của con người Việt Nam hiện nay không những nhằm phát huy những truyền thống tích cực của dân tộc Việt Nam, khắc phục những yếu kém, biểu hiện tiêu cực đang tồn tại trong đời sống xã hội mà còn nhằm “nâng cao văn hóa lãnh đạo và quản lý, văn hóa trong kinh doanh và văn hóa trong nhân cách của thanh niên, thiếu niên, chống những hiện tượng phản văn hóa và phi văn hóa”.

– Hợp tắc, giao lưu quốc tế chân chính và hiệu quả chỉ hình thành và có được trên cơ sở nền độc lập, tự chủ thực sự của các quốc gia dân tộc:

+ Hiện nay, quan hệ giao lưu, hợp tác quốc tế giữa các quốc gia dân tộc được thực hiện theo nguyên tắc: Tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; bình đẳng và cùng có lợi; tự chủ, tự quyết… Nguyên tắc này là cơ sở để việc giao lưu, hợp tác quốc tế giữa các quốc gia, dân tộc đạt hiệu quả cao nhất.

+ Có độc lập, tự chủ về mọi lĩnh vực mới có thể nói và thực hiện tốt đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ giao lưu, hợp tác quốc tế. Đẩy mạnh giao lưu hợp tác quốc tế là để đón nhận những tinh hoa, thành quả của nhân loại phục vụ cho sự phát triển của mỗi quốc gia.

– Muốn phát triển vững chắc, ngoài những yếu tố mang tính quyết định là dựa vào nộu lực thì đồng thời phải quan tâm đến các nhân tố ngoại lực:

+ Với giao lưu, hợp tác quốc tế là một tất yếu khách quan trong quá trình phát triển của mỗi dân tộc. Thông qua hợp tác, giao lưu quốc tế, mỗi dân tộc sẽ tiếp thu và nắm bắt được những thành tựu văn minh, những tinh hoa của nhân loại trong mọi lĩnh vực, là cơ hội để tăng hạn, bớt thù, mở rộng thêm đối tác,…

+ Mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, các dân tộc có điều kiện pháy huy lợi thế so sánh của mình, đánh giá đúng mình và nhận thức được thế giới xung quanh để từ đó có cách làm, có bước đi phù hợp.

+ Giao lưu, hợp tác quốc tế nhằm tạo môi trường ổn định để phát triển, có cơ hội để phát huy những tiềm năng lợi thế của mỗi nước là điều kiện để tiếp thu, học hỏi những tinh hoa, tiến bộ của Thế giới phục vụ cho mục tiêu phát triển của mỗi dân tộc.

Do đó, đáp án C là đáp án chính xác cho câu hỏi trên.

Như vậy, Bình đẳng giữa các dân tộc là … trong hợp tác, giao lưu giữa các dân tộc. Trong dấu “…” là gì? Là câu hỏi đã được chúng tôi phân tích ở bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã phân tích những nội dung liên quan đến bình đẳng giữa các dân tộc hiện nay. Chúng tôi mong rằng nội dung trong bài viết sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

5/5 - (6 bình chọn)