Billing là gì?

  • Tác giả: Nguyễn Văn Phi |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 4094 Lượt xem
5/5 - (10 bình chọn)

Billing là gì?

Billing là từ tiếng Anh và được dịch sang tiếng việt là hóa đơn thanh toán, từ Billing thường được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Hóa đơn thanh toán là gì?

Hóa đơn thanh toán (Billing) là một giấy tờ yêu cầu thanh toán các mặt hàng với số lượng và đơn giá liệt kê trong giấy tờ đó. Hóa đơn do bên bán phát hành.

Sau khi bên mua thanh toán, bên bán sẽ xác nhận vào hóa đơn chẳng hạn như đóng dấu chứng nhận đã trả tiền. Khi đó, hóa đơn có cả tác dụng giống

1 số từ liên quan với billing

Billing Address là gì?

Billing Address là một cụm từ tiếng Anh được dùng để chỉ địa chỉ thanh toán

Invoice là gì?

Invoice là một loại chứng từ quan trọng trong quá trình mua bán hàng hoá, đặc biệt là hàng hoá xuất nhập khẩu thể hiện giá trị thực của hàng hoá.

Invoice là từ tiếng Anh và được dịch sang tiếng Việt là Giấy đề nghị (hóa đơn) đề nghị thanh toán

Pay the bill là gì?

Pay the bill là cụm từ tiếng Anh và được dịch sang tiếng Việt có nghĩa là Thanh Toán Một Tài Khoản; Trả Một Phiếu Tính Tiền; Trả Tiền Một Hóa Đơn.

Ví dụ sử dụng billing trong tiếng Anh:

– Vivian quit her job in the billing department.

– an electronic billing system

– The company, with annual billings of about $900 million, also has offices in Europe.

– Please list your overall projected monthly billings.

5/5 - (10 bình chọn)