Biểu hiện nào dưới đây không phải là cầu?

  • Tác giả: Nguyễn Nam |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 2483 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định, tương ứng với giá cả và thu nhập xác định. Vậy biểu hiện nào dưới đây không phải là cầu?

Câu hỏi: Biểu hiện nào dưới đây không phải là cầu?

A. Anh Nam mua một chiếc xe máy bằng hình thức trả góp.

B. Bạn Luyến đi siêu thị mua hàng thanh toán hết 500. 000đ.

C. Bác Huyền có nhu cầu mua ô tô nhưng không đủ tiền.

D. Chị Minh cần mua một chiếc xe đạp điện với giá 15 triệu đồng.

Đáp án:

Đáp án đúng cho câu hỏi biểu hiện nào dưới đây không phải là cầu là đáp án C. Bác Huyền có nhu cầu mua ô tô nhưng không đủ tiền không phải là cầu.

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng

Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định, tương ứng với giá cả và thu nhập xác định. Trên thị trường giả định không mua bán chịu mà mua bán trả tiền ngay. Trong điều kiện đó khái niệm cầu được hiểu là tên gọi tắt của nhu cầu có khả năng thanh toán, tức là nhu cầu mà người tiêu dùng cần mua, được đảm bảo bằng số lượng tiền mà họ sẵn có tương ứng.

Trong cầu khả năng thanh toán là yếu tố quan trọng hàng đầu. Chỉ có cầu có khả năng thanh toán mới là nhu cầu mà các chủ doanh nghiệp quan tâm. Vì cầu có khả năng thanh toán gắn với nhu cầu của các tầng lớp dân cư có thu nhập khác nhau và có sức mua khác nhau về số lượng và chất lượng của mỗi hàng hoá, đòi hỏi các chủ doanh nghiệp phải đáp ứng. Bên cạnh đó số lượng cầu và giá cả vận động tỉ lệ nghịch với nhau.

Đáp án Bác Huyền có nhu cầu mua ô tô nhưng không đủ tiền không phải là cầu. . Chỉ khi Bác Huyền có đủ tiền mua nhà theo giá cả thị trường tương ứng thì lúc đó nhu cầu có khả năng thanh toán- tức cầu của Bác Huyền được đảm bảo bằng số lượng tiền mà họ sẵn có tương ứng.

Lý giải việc không chọn các đáp án còn lại

Đối với các phương án còn lại như A. Anh Nam mua một chiếc xe máy bằng hình thức trả góp; B. Bạn Luyến đi siêu thị mua hàng thanh toán hết 500. 000đ hay D. Chị Minh cần mua một chiếc xe đạp điện với giá 15 triệu đồng đều là cầu. Do xe máy, xe đạp điện hay mua hàng bởi người tiêu dùng là anh Nam, chị Minh hay bạn Luyến đều cần mua trong một thời kì nhất định, tương ứng với giá cả và thu nhập xác định. Không chỉ vậy anh Nam, chị Minh hay bạn Luyến đều có khả năng thanh toán nên được xác định là cầu.

Do đó, duy chỉ có phương án C. Bác Huyền có nhu cầu mua ô tô nhưng không đủ tiền không phải là cầu là phương án đúng của câu hỏi biểu hiện nào dưới đây không phải là cầu?

5/5 - (6 bình chọn)