Biểu hiện cụ thể của cộng đồng dân cư là

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1314 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Câu hỏi : Biểu hiện cụ thể của cộng đồng dân cư là

A. làng.

B. thôn.

C. tổ dân phố.

D. Cả A,B,C.

Đáp án đúng D.

Biểu hiện cụ thể của cộng đồng dân cư là làng, thôn, tổ dân phố.

Lý giải việc chọn đáp án D là do:

Cộng đồng dân cư là toàn thể những người cùng sinh sống trong một khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính, gắn bó thành một khối, giữa họ có sự liên kết và hợp tác với nhau cùng thực lợi ích chung

+ Ý nghĩa:

– Làm cho đời sống văn hoá tinh thần ngày càng lành mạnh.

– Xây dựng tình đoàn kết xóm giềng

– Làm cho cuộc sống bình yên hạnh phúc.

+ Cách rèn luyện: Học sinh tránh những việc làm xấu, tham gia những hoạt động vừa sức trong việc xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.

Ví dụ 1:

– Việc làm đúng của bản thân em và gia đình:

+ Thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước;

+ Ủng hộ đồng bào lũ lụt;

+ Có ý thức giữ vệ sinh, làm sạch đẹp môi trường sống;

+ Hàng tháng đóng đầy đủ tiền vệ sinh môi trường;

+ Tiết kiệm điện, nước, tiết kiệm khi tổ chức đám cưới, đám tang;

+ Gia đình hạnh phúc: Bố mẹ con cái thương yêu nhau, con cái học hành chăm ngoan;

+ Thực hiện đúng quy ước của khu phố, tổ dân phố…

– Những việc làm chưa đúng của gia đình:

+ Chưa vận động được bà con tính tiết kiệm khi tổ chức đám cưới, đám tang;

+ Chưa vận động được bà con sinh đẻ kế hoạch;

+ Thỉnh thoảng mẹ vẫn còn đi xem bói, xin xăm.

– Bản thân em: Nhiều lúc còn ham chơi; Làm việc chưa có kế hoạch; Thỉnh thoảng còn la cà hàng quán.

Ví dụ 2: Làng Hinh thuộc xã Thanh An, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi được công nhận là làng văn hóa. Vì:

– Ở làng Hinh, vệ sinh rất sạch sẽ;

– Không nuôi gia súc, gia cầm thả chạy rong mà làm chuồng trại cách xa nha

– Dùng nước giếng sạch thay cho nước sông;

– Không có dịch bệnh lan tràn;

– Bà con ốm đau đến trạm xá chữa trị, không để ở nhà rồi cúng “giàng” cúng ma;

– Trẻ em đến tuổi đều được đi học;

– Được công nhận đạt tiêu chuẩn phố cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ;

– Bà con đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau;

– An ninh trật tự được giữ vững;

– Những phong tục tập quán lạc hậu được xóa bỏ.

5/5 - (5 bình chọn)