Biện pháp điều hòa là biện pháp?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1562 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Câu hỏi:

Biện pháp điều hòa là biện pháp?

A. Giữ cho dịch hại phát triển ở một mức độ nhất định

B. Dùng ánh sáng, bẫy, mùi, vị để phòng trừ dịch hại

C. Sử dụng các loài thiên địch để phòng trừ hại

D. Chọn và trồng các loại cây khỏe mạnh

Đáp án đúng A.

Biện pháp điều hòa là biện pháp giữ cho dịch hại phát triển ở một mức độ nhất định nhằm giữ cân bằng sinh thái, ưu điểm của biện pháp này là giữ cân bằng sinh thái, tuy nhiên nhược điểm là đòi hỏi kiến thức rộng.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là sử dụng phối hợp các biện pháp phòng trừ dịch hại cây trồng một cách hợp lí nhằm phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm của mỗi biện pháp.

Các biện pháp chủ yếu của phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là:

1/ Biện pháp kĩ thuật là một trong những biện pháp phòng trừ chủ yếu nhất. Những biện pháp kĩ thuật cụ thể: cày bừa, tiêu huỷ tàn dư cây trồng, tưới tiêu, luân canh cây trồng, gieo trồng đúng thời vụ… là những biện pháp đơn giản, dễ thực hiện.

2/ Biện pháp sinh học là biện pháp sử dụng sinh vật hoặc sản phẩm của chúng để ngăn chặn dịch hại, giảm thiệt hại do sâu bệnh gây ra. Là một trong những biện pháp tiên tiến nhất để phòng trừ dịch hại cây trồng.

– Ưu điểm: Sử dụng an toàn, thân thiện với môi trường

– Nhược điểm: Khó áp dụng, phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên.

3/ Sử dụng giống cây trồng chống chịu sâu, bệnh là biện pháp sử dụng giống cây trồng mang gen chống chịu hoặc hạn chế, ngăn ngừa sự phát triển của dịch hại

– Ưu điểm: Không gây hại cho môi trường

– Nhược điểm: Tạo lập khó khăn, số lượng giống cây còn hạn chế 

4/ Biện pháp hóa học là biện pháp sử dụng thuốc hoá học để trừ dịch hại cây trồng. Chỉ được sử dụng khi dịch hại tới ngưỡng gây hại mà các biện pháp phòng trừ khác không hiệu quả và chỉ sử dụng các loại thuốc được Bộ Nông nghiệp cho phép sử dụng.

5/ Biện pháp cơ giới, vật lí là biện pháp quan trọng của phòng trừ dịch hại cây trồng. Những biện pháp cụ thể: Bẫy ánh sáng, mùi vị, bắt bằng vợt, bằng tay…

– Ưu điểm: Diệt trừ dịch hại trực tiếp, dễ tiến hành

– Nhược điểm: Khó thực hiện với dịch lớn

6/ Biện pháp điều hòa là biện pháp giữ cho dịch hại chỉ phát triển ở mức độ nhât định nhằm giữ cân bằng sinh thái.

– Ưu điểm: Giữ cân bằng sinh thái

– Nhược điểm: Đòi hỏi một kiến thức rộng.

Các biện pháp trên được sử dụng phối hợp trong phòng trừ dịch hại cây trồng.

5/5 - (6 bình chọn)