Biến dị tổ hợp là gì?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 15/09/2022 |
  • Giáo dục |
  • 12676 Lượt xem
4.9/5 - (39 bình chọn)

Biến dị tổ hợp có vai trò lớn trong quá trình lựa chọn giống nòi. Bởi để giữ lại những kiểu gen tốt và loại bỏ các kiểu gen xấu. Chính vì vậy, nó đã góp phần tạo cho nguồn biến dị tổ hợp luôn luôn đa dạng. Không chỉ vậy, biến dị tổ hợp được coi như là một nguồn nguyên liệu biến dị di truyền thứ cấp, cung cấp nguyên vật liệu cho sự tiến hóa. Vậy biến dị tổ hợp là gì?

Khái niệm biến dị tổ hợp

Biến dị tổ hợp là hình thức tổ hợp lại những tính trạng của bố mẹ đang trong thời kỳ sinh sản. Trong quá trình phát sinh giao tử, đã có sự phân li độc lập của các nhân tố di truyền. Chính từ sự tổ hợp tự do đó mà đã gây ra biến dị tổ hợp trong quá trình thụ tinh.

– Về nguồn gốc: Biến dị tổ hợp được xuất hiện nhờ quá trình giao phối.

– Về cơ chế: Biến dị tổ hợp được phát sinh do cơ chế phân li độc lập, hoán vị gen, tổ hợp tự do trong quá trình tạo giao tử. Và sự kết hợp ngẫu nhiên giữa những giao tử đực và cái trong quá trình thụ tinh.

– Về tính chất: Biến dị tổ hợp có thể dự đoán được quy mô, tần số xuất hiện nếu được biết trước kiểu di truyền từ bố mẹ. Biến dị tổ hợp thông thường không có giá trị đặc sắc như đột biến. Biến dị tổ hợp thường xuất hiện ở những mức độ nhỏ, đa dạng. Tất cả tạo ra nguồn biến dị thường xuyên và vô tận cho chọn lọc tự nhiên.

Đặc điểm của biến dị tổ hợp:

– Nguyên nhân: Phát sinh từ quá trình giao phối.

– Cơ chế phát sinh: Đây là hiện tượng xảy ra do sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể trong quá trình giảm phân và thụ tinh, do tương tác gen, hoán vị gen.

– Biểu hiện: Sự sắp xếp lại các tính trạng vốn có của tổ tiên, bố mẹ, hoặc xuất hiện tính trạng mới.

– Ý nghĩa: Đây là nguồn biến dị thường xuyên ở sinh vật, giúp tăng tính đa dạng cho sinh giới và cũng là nguồn nguyên liệu quan trọng cho chọn giống và tiến hóa.

Ví dụ biến dị tổ hợp

Ở F2, bên cạnh các kiểu hình giống P như hạt vàng, trơn và hạt xanh, nhăn còn xuất hiện những kiểu hình khác P là hạt vàng, nhăn và hạt xanh, trơn. Những kiểu hình khác P này được gọi là các biến dị tổ hợp.

Biến dị tổ hợp xuất hiện trong hình thức sinh sản nào?

Biến dị tổ hợp được xuất hiện trong các hình thức sinh sản hữu tính (giao phối).

Nguyên nhân của biến dị tổ hợp

Nguyên nhân tạo ra biến dị tổ hợp là:

+ Biến dị tổ hợp do hoán vị gen.

+ Biến dị tổ hợp tạo ra bởi quá trình phát sinh giao tử.

+ Biến dị tổ hợp trong quá trình thụ tinh.

Như vậy, có ba nguyên nhân chính để tạo ra biến dị tổ hợp. Từ đây giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn về những kiểu biến dị tổ hợp khi chúng được tạo ra khác nhau.

Ý nghĩa, vai trò của biến dị tổ hợp

Thứ nhất: Ý nghĩa của biến dị tổ hợp

Biến dị tổ hợp có ý nghĩa rất lớn trong tiến trình nghiên cứu khoa học nói riêng và trong đời sống nói chung. Cụ thể:

+ Trong chọn giống: Những tính đa dạng ở vật nuôi và cây trồng đã giúp con người có những điều kiện để chọn và giữ lại những dạng phù hợp. Để nhằm tạo ra giống mới có năng suất và phẩm chất tốt nhất.

+ Trong tiến hóa: Tính đa dạng giúp cho mỗi loài có khả năng phân bố và thích nghi tại nhiều môi trường sống khác nhau. Điều này đã làm tăng khả năng đấu tranh và sinh tồn của chúng.

Thứ hai: Vai trò của biến dị tổ hợp

Trong quá trình lựa chọn giống, người ta luôn giữ lại những kiểu gen tốt và loại bỏ những kiểu gen xấu để đáp ứng nhu cầu đa dạng. Điều này đã giúp cho nguồn biến dị luôn phong phú và đa dạng.

Biến dị tổ hợp là một nguồn nguyên liệu biến dị di truyền thứ cấp, nó cung cấp cho tiến hoá. Nhờ những biến dị này mà từ 1 vài loài ban đầu có thể tạo nên nhiều loài mới. Trong phương pháp chọn giống dựa trên cơ chế biến dị tổ hợp, đã đề xuất những phương pháp lai giống nhằm tạo giống có giá trị nhanh chóng.

Biến dị tổ hợp là dạng biến dị thường xuyên và phong phú trong tự nhiên. Nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình tiến hoá. Trong chọn giống, con người luôn duy trì những kiểu gen tốt và loại bỏ những kiểu gen xấu. Điều này để nhằm đáp ứng những nhu cầu phức tạp và đa dạng trong cuộc sống. Biến dị tổ hợp là nguồn biến dị rất quan trọng trong chọn giống.

Trong sinh sản vô tính, hầu như không có biến dị tổ hợp. Nguyên nhân là do những đặc điểm của hình thức sinh sản vô tính không có thụ tinh. Mà nó chỉ có sự giảm phân hình thành giao tử và hình thành qua tế bào mẹ nhờ quá trình nguyên phân.

Hình thức sinh sản hữu tính khác biệt hẳn so với hình thức sinh sản vô tính. Nó xuất hiện phân li, độc lập và tổ hợp gen trong quá trình phát sinh giao tử. Để nhằm tạo ra nhiều giao tử khác nhau, quá trình thụ tinh được tổ hợp lại để tạo ra nhiều tổ hợp khác nhau. Đây chính là căn nguyên làm xuất hiện biến dị tổ hợp.

Trên đây là nội dung bài viết biến dị tổ hợp là gì? Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.


Câu hỏi: Biến dị tổ hợp là gì?

A. Sự tổ hợp lại các tính trạng của bô mẹ làm xuất hiện các kiểu hình mới.

B. Sự xuất hiện các tổ hợp mới của các tính trạng ở bố mẹ trong quá trình lai giông.

C. Là loại biến dị di truyền phát sinh ở thế hệ lai do sự tổ hợp lại các nhân tố di truyền của P.

D. Cả A, B và C.

Đáp án đúng: C

Biến dị tổ hợp là loại biến dị di truyền phát sinh ở thế hẹ lai do sự tổ hợp lại các nhân tố di truyền của P.

Lý giải việc chọn đáp án đúng C là do:

Theo định nghĩa, biến dị tổ hợp là loại hình thức tổ hợp lại những tính trạng của bố mẹ trong quá trình sinh sản. Sự phân li độc lập của những nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử. Và sự tổ hợp tự do của chúng trong quá trình thụ tinh là cơ thể đã tạo nên các biến dị tổ hợp.

– Về nguồn gốc: Biến dị tổ hợp được xuất hiện nhờ quá trình giao phối.

– Về cơ chế: Biến dị tổ hợp được phát sinh do cơ chế phân li độc lập, hoán vị gen, tổ hợp tự do trong quá trình tạo giao tử. Và sự kết hợp ngẫu nhiên giữa những giao tử đực và cái trong quá trình thụ tinh.

– Về tính chất: Biến dị tổ hợp có thể dự đoán được quy mô, tần số xuất hiện nếu được biết trước kiểu di truyền từ bố mẹ. Biến dị tổ hợp thông thường không có giá trị đặc sắc như đột biến. Biến dị tổ hợp thường xuất hiện ở những mức độ nhỏ, đa dạng. Tất cả tạo ra nguồn biến dị thường xuyên và vô tận cho chọn lọc tự nhiên.

Ví dụ: Các kiểu hỉnh giống P là hạt vàng, trơn và hạt xanh, nhăn. Các kiểu hình khác P là hạt vàng, nhăn và hạt xanh, trơn. Những kiểu hình khác P được gọi là biến dị tổ hợp

4.9/5 - (39 bình chọn)