Biên bản thu hồi hóa đơn năm 2024

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 05/01/2024 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 5389 Lượt xem
5/5 - (1 bình chọn)

Trong quá trình xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho người mua hàng, không ít trường hợp cá nhân, tổ chức điền sai sót một vài thông tin. Vậy trong trường hợp trên có được sử dụng biên bản thu hồi hóa đơn không? Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời trong nội dung bài viết dưới đây.

Trường hợp nào phải sử dụng biên bản thu hồi hóa đơn?

Nhiều kế toán vẫn nhầm lẫn giữa việc thu hồi và hủy hóa đơn, dẫn đến tình trạng bị cơ quan thuế xử phạt cùng những rắc rối đi kèm. Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành đã nêu rõ hóa đơn trong các trường hợp sau cần phải lập biên bản thu hồi và xóa bỏ:

– Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

– Hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai nội dung, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai;

Theo đó, biên bản phải thể hiện được lý do thu hồi đối với hóa đơn đó như: Sai thông tin mã số thuế, tên công ty mua hàng, nội dung xuất hóa đơn… Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Trường hợp người mua trả lại hàng hóa nhưng không có hoá đơn, bên bán tiến hành thu hồi hóa đơn đã lập. Sau đó những hoá đơn này phải được liệt kê vào cột xoá bỏ trong báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn.

Đối với hóa đơn điện tử, khi xuất hóa đơn bị sai cần phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, hoặc biên bản thu hồi như hóa đơn giấy bình thường.

Phân biệt hủy và thu hồi hóa đơn

Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.

Biên bản hủy hóa đơn được xác định khi người nộp thuế hay người có chức năng in, phát hành hóa đơn xảy ra sai sót trong lúc in ấn, khởi tạo hóa đơn; hoặc trong trường hợp không cần dùng hòa đơn nữa.

Việc hủy hóa đơn được tiến hành theo quy định tại Điều 29 Thông tư 39/2014/TT của Bộ Tài chính.

biên bản thu hồi hóa đơn

Biên bản hủy hóa đơn

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

Trên biên bản thu hồi, đơn vị lập phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn, thu hồi hóa đơn số mấy… ngày tháng… ký hiệu… và xuất hóa đơn mới số… ngày tháng… ký hiệu…

Người bán gạch chéo các liên lưu giữ số hóa đơn bị sai và viết lại hóa đơn mới.

Dưới đây là mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất của Bộ Tài chính phát hành.

Biên bản thu hồi hóa đơn

Mẫu biên bản thu hồi HĐ mới nhất

Trong đó:

– Chữ ký của người đại diện là những người đại diện pháp luật của hai bên. Kèm theo đóng dấu của hai bên.

– Ngày trên biên bản yêu cầu thu hồi hóa đơn và ngày trên hóa đơn mới phải cùng ngày.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên chúng tôi đã đề cập tương đối chi tiết về việc thu hồi hóa đơn. Hy vọng những nội dung này sẽ giúp ích cho cá nhân, tổ chức.

5/5 - (1 bình chọn)