Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất năm 2024

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 05/01/2024 |
  • Biểu mẫu |
  • 1072 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Hiện nay, Bộ luật dân sự năm 2015 cũng như Luật nhà ở năm 2014 đã không còn quy định về hợp đồng thuê nhà thành một mục riêng và cũng không có quy định cụ thể về biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà.

Để hiểu hơn các quy định pháp lý về hợp thuê nhà, biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà, trước khi giao kết hợp đồng tránh những rủi ro, tranh chấp phát sinh. Quý vị có thể tham khảo bài tư vấn sau của Công ty tư vấn TBT Việt Nam.

Hợp đồng thuê nhà là gì?

Hợp đồng thuê nhà là hợp đồng thuê tài sản, đối tượng thuê ở đây là bất động sản thuộc sở hữu của cá nhân hoặc tổ chức. Bên cho thuê và bên thuê cùng thỏa thuận quyền và nghĩa vụ tương ứng. Trong đó, bên cho thuê sẽ bàn giao nhà cho bên thuê, còn bên thuê có nghĩa vụ thanh toán tiền thuê theo thỏa thuận hoặc theo pháp luật quy định.

Hợp đồng thuê nhà phải được lập thành văn bản, mỗi bên giữ một hoặc một số bản. Tuy nhiên về mặt hình, thức hợp đồng thuê nhà hiện nay không bắt buộc phải công chứng, chứng thực mà tùy thuộc vào nhu cầu của các bên.

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà là gì?

Biên bản thanh lý nhà là văn bản ghi nhận việc chấm dứt hợp đồng thuê giữa bên thuê và bên cho thuê nhà.

Sau khi hợp đồng thuê nhà hết thời hạn, mà không có nhu cầu tái ký hoặc các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê trước hạn vì những lý do khác nhau, sẽ tiến hành ký biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà.

>>> Tìm hiểu: Tổng hợp mẫu hợp đồng thương mại mới nhất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số: ……………………/BBTLHĐTN

– Bộ Luật Dân sự năm 2015;

– Luật Nhà ở năm 2014

– Các văn bản hướng dẫn thi hành khác;

– Căn cứ Hợp đồng thuê nhà số …../20……./HĐTN ký ngày …../…../20…………………

– Căn cứ tình hình thực tế thực hiện Hợp đồng thuê nhà của các bên.

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

Bên cho thuê nhà:

Ông/Bà:………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………………. cấp ngày ……. tháng ……. năm …………Nơi cấp:………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ và Email (nếu có):…………………………………………………………………………………

Bên thuê nhà:

Ông/Bà:………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………………. cấp ngày ……. tháng ……. năm …………Nơi cấp:………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ và Email (nếu có):…………………………………………………………………………………

Căn cứ vào Hợp đồng thuê nhà đã ký giữa hai bên tại Văn phòng Công chứng…………………….. ngày ……… tháng ……… năm ……….., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Hai bên, bao gồm bên cho thuê và bên thuê cùng đồng ý chấm dứt hợp đồng thuê nhà kể từ ngày  ….. tháng ….. ……năm…………Lý do chấm dứt: Hợp đồng hết thời hạn/ chấm dứt trước thời hạn theo thỏa thuận của các bên.

Điều 2. Bên cho thuê xác nhận đã nhận lại căn nhà cho thuê đúng nguyên trạng và Bên thuê đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên cho thuê. Các vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng thuê nhà, hai bên đã tự giải quyết xong với nhau.

Điều 3. Các bên cam kết không có tranh chấp hay khiếu nại gì sau khi chấm dứt hợp đồng thuê.

Điều 4. Kể từ ngày hai bên ký vào biên hợp đồng thanh lý này, Hợp đồng thuê nhà được hai bên ký kết và công chứng tại Văn phòng Công chứng ……………, sẽ không còn giá trị hiệu lực.

Biên bản thanh lý hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bản gồm 05 trang, mỗi bên giữ 01 bản.

 

Hà Nội, ngày…tháng…năm 20….

 

                   Bên A                                                                                                    Bên B

           (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà, do Công ty tư vấn TBT Việt Nam soạn thảo. mẫu biên bản này mang tính chất tham khảo. Quý vị trong quá trình ký kết có thể thay đổi một số nội dung sao cho phù hợp.

>>> Tham khảo: Hợp đồng thuê văn phòng mới nhất

Hướng dẫn soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Công ty tư vấn TBT Việt Nam xin hướng dẫn chi tiết cách thức soạn biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

1/ Thông tin của các bên trong biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà:

Bên cho thuê và bên thuê nhà cần điền đầy đủ nội dung liên quan đến thông tin cá nhân: Họ và tên; thông tin về chứng minh thư; địa chỉ; thông tin liên hệ.

Ví dụ:

Bên cho thuê nhà:

Ông/Bà: Nguyễn Văn An

Ngày, tháng, năm sinh: 19/06/1973

Chứng minh nhân dân số: 017357701 Cấp ngày: 10 tháng 11 năm 2012   Nơi cấp: Công an Hà Nội.

Hộ khẩu thường trú: Số 88 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Số điện thoại liên hệ và Email (nếu có): 0978.826.983

2/ Quyền và nghĩa vụ của các bên

Trong phần này các bên, cần nêu rõ quyền của bên cho thuê và bên thuê nhà.

Ví dụ: Bên cho thuê có quyền nhận đầy đủ số tiền thuê nhà và được bàn giao lại căn nhà đúng nguyên trạng theo hợp đồng đã giao kết.

3/ Cam kết của các bên

Cam kết của hai bên không có phát sinh các tranh chấp, để tránh việc kiện cáo sau này.

Một số lưu ý khác trước khi ký biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà:

+ Trước khi ký biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà, bên cho thuê cần kiểm tra lại toàn bộ tài sản trong căn nhà xem có còn nguyên trạng, có hư hỏng hay không. Nếu có thiệt hại xảy ra, là căn cứ để yêu cầu bồi thường.

+ Đối với bên thuê nhà, lấy lại tiền đặt cọc nếu trong hợp đồng thuê có nêu, nếu bên cho thuê vi phạm sẽ xử lý theo quy định của hợp đồng, quy định của pháp luật.

Những nội dung tư vấn trên của Công ty tư vấn TBT Việt Nam, hy vọng giúp Quý vị hạn chế được những rủi ro trong quá trình giao kết, thực hiện hợp đồng.

>>> Tham khảo: Mẫu thanh lý hợp đồng như thế nào?

5/5 - (6 bình chọn)