Bảo trì tiếng Anh là gì?

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 06/07/2020 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 859 Lượt xem

Bảo trì là gì?

Bảo trì là hoạt động tu dưỡng, duy trì máy móc ở trạng thái hoạt động bình thường, hoặc sửa chữa các lỗi xảy ra trong quá trình hoạt động của máy móc, đảm bảo máy móc vận hành trơn tru, an toàn trong quá trình làm việc của máy móc. Nhằm đem lại năng suất công việc tốt nhất, góp phẩn bảo vệ môi trường.

Bảo trì là công việc được ra đời gắn liền với sự ra đời của máy móc, công nghệ, ngày càng được chú trọng, đảm bảo khi máy móc thiết bị ngày càng góp mặt nhiều trong cuộc sống con người, tại mọi vấn đề, mọi địa điểm.

Bảo trì là hoạt động xảy ra theo định kỳ hoạt động của máy móc theo từng thời gian cố định, duy trì đều đặn. Hoạt động bảo trì cũng có thể xảy ra khi trong quá trình hoạt động của máy móc đến thời gian hỏng hóc, hao mòn, hết khả năng hoạt động. Hoặc hoạt động bảo trì có thể xảy ra khi trong quá trình hoạt động của máy móc xảy ra sự cố, bị hỏng hóc.

Việc bảo trì máy móc thường xuyên đem lại lợi ích tiết kiệm về chi phí, bảo đảm máy móc hoạt động an toàn, có hiệu quả.

>>> Tham khảo: Hạng mục là gì? Hạng mục tiếng Anh là gì?

Bảo trì tiếng Anh là gì?

Bảo trì tiếng AnhMaintenance.

Bảo trì tiếng Anh dịch nghĩa như sau:

Maintenance is the act of keeping machines in good condition by checking or repairing it regularly.

Maintenance is the work that is born in association with the birth of machinery and technology, which is increasingly respected, ensuring that machinery and equipment are increasingly present in the lives of people, in all matters every location.

Maintenance is the activity that occurs periodically the operation of machinery at a fixed time, maintained at regular intervals. Maintenance activities can also occur when during the operation of the machine to the time of failure, wear and out of service. Or maintenance activities may occur when there is a malfunction or failure in the operation of the machine.

Regular maintenance of machines brings cost-saving benefits, ensuring that machines operate safely and efficiently.

>>> Tham khảo: Thủ tục là gì? Thủ tục tiếng Anh là gì?

Cụm từ liên quan đến bảo trì tiếng Anh là gì?

– Bảo dưỡng trong tiếng Anh có nghĩa là Maintenance.

– Sửa chữa trong tiếng Anh có nghĩa là Repair.

– Sửa sang trong tiếng Anh có nghĩa là Mend.

– Tu sửa trong tiếng Anh có nghĩa là Fix.

– Bảo trì liên minh trong tiếng Anh có nghĩa là Alliance maintenance.

– Bảo trì liên quân trong tiếng Anh có nghĩa là Coalition maintenance.

– Bảo trì phẩn mềm trong tiếng Anh có nghĩa là Software maintenance.

– Bảo trì máy lạnh trong tiếng Anh có nghĩa là Air conditioning maintenance.

>>> Tham khảo: Khu đô thị tiếng Anh là gì?

Ví dụ cụm từ thường sử dụng bảo trì tiếng Anh viết như thế nào?

Trong cuộc sống thường ngày chúng ta thường xuyên phải thực hiện hoạt động bảo trì cho máy móc, hệ thống. Dưới đây tôi xin liệt kê một số cụm từ, câu hỏi thường gặp liên quan đến hoạt động bảo trì:

– Tại sao phải bào trì máy móc thường xuyên?- Why maintain machinery regularly?

– Việc bảo trì máy móc đem lại lợi ích gì?- What is the maintenance of the machines?

– Bảo trì và bảo dưỡng máy móc khác nhau như thế nào?- What is the difference between maintenance and maintenance of machines?

– Việc bảo trì máy móc có tiêu tốn nhiều chi phí hay không?- Does machine maintenance cost a lot of money?

– Nếu không thực hiện bảo trì máy móc thì gặp phải vấn đề gì?- What is the problem if I do not perform any machine maintenance?

– Hoạt động bảo trì giúp ích gì trong vấn đề bảo vệ môi trường?- Maintenance activities do not help in environmental protection issues?

>>> Tham khảo: Thống kê tiếng Anh là gì?

Quyền con người là gì?

Cập nhật: 06/07/2020

Độc quyền là gì?

Cập nhật: 06/07/2020

Thông tin là gì?

Cập nhật: 06/07/2020

Doanh thu thuần là gì?

Cập nhật: 06/07/2020

Chánh văn phòng là gì?

Cập nhật: 06/07/2020

Phòng Kinh tế Hạ tầng là gì?

Cập nhật: 06/07/2020

Nền kinh tế quốc dân là gì?

Cập nhật: 06/07/2020

Hình thức đào tạo là gì?

Cập nhật: 06/07/2020

Đạo đức nghề nghiệp là gì?

Cập nhật: 06/07/2020

Đánh giá nội bộ là gì?

Cập nhật: 06/07/2020

Tiết kiệm là gì?

Cập nhật: 06/07/2020

Học phần là gì?

Cập nhật: 06/07/2020