Bào quan có mặt ở tế bào nhân sơ là?

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 25/05/2022 |
  • Giáo dục |
  • 6332 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Câu hỏi:

Bào quan có mặt ở tế bào nhân sơ là?

A.Ti thể

B.Ribôxôm

C.Lạp thể

D.Trung thể

Đáp án đúng B

Bào quan có mặt ở tế bào nhân sơ là Ribôxôm, màng sinh chất của vi khuẩn cũng như của các loại tế bào khác đề được cấu tạo từ 2 lớp photpholipit và Prôtêin, vai trò là bảo vệ tế bào, trong tế bào chất của vi khuẩn có các hạt ribôxôm, ribôxôm là bào quan được cấu tạo từ prôtêin và rARN.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là B

Tế bào nhân sơ có đặc điểm nổi bật là chưa có nhân hoàn chỉnh, tế bào chất không có hệ thống nội màng và không có các bào quan có màng bọc, trung bình chỉ nhỏ bằng 1/10 tế bào nhân thực.

Tế bào nhân sơ có cấu tạo khá đơn giản, gồm có 3 thành phần chính là màng sinh chất, tế bào chất và vùng nhân. Ngoài các thành phần đó nhiều loại tế bào nhân sơ còn có thành tế bào, vỏ nhầy, roi và lông.

– Thành tế bào, màng sinh chất, lông và roi.

+ Thành tế bào: Thành tế bào là Peptiđôglican, quy định hình dạng tế bào.

Dựa vào cấu trúc và thành phần hóa học của thành tế bào, vi khuẩn được chia thành hai loại: Gram dương và Gram âm.

+ Màng sinh chất: Màng sinh  chất của vi khuẩn cũng như của các loại tế bào khác đề được cấu tạo từ 2 lớp photpholipit và Prôtêin, vai trò là bảo vệ tế bào.

Vỏ nhày (ở 1 số vi khuẩn): Bảo vệ vi khuẩn, ít bị bạch cầu tiêu diệt.

+ Lông và roi: Lông (Nhung mao) giúp vi khuẩn bám vào tế bào chủ. Roi (tiên mao) giúp vi khuẩn di chuyển.

– Tế bào chất:

+ Là vùng nằm giữa màng sinh chất và vùng nhân. Tế bào chất ở mọi loại tế bào nhân sơ đều gồm 2 thành phần chính là bào tương (một dạng chất keo bán lỏng chưa nhiều hợp chất hữu cơ và vô cơ khác nhau) và ribôxôm cùng một số cấu trúc khác.

+ Tế bào chất của vi khuẩn không có: Khung tế bào, hệ thống nội màng, các bào quan có màng bao bọc.

+ Trong tế bào chất của vi khuẩn có các hạt ribôxôm, ribôxôm là bào quan được cấu tạo từ prôtêin và rARN.

+ 1 số vi khuẩn có plasmit (là ADN dạng vòng nhỏ nằm trong tế bào chất của vi khuẩn)

– Vùng nhân:

+ Chưa có màng nhân.

+ Vật chất di truyền là 1 phân tử ADN dạng vòng.

5/5 - (5 bình chọn)