#1 Thông tin cần biết Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 18/08/2022 |
  • Tư vấn bảo hiểm xã hội |
  • 824 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì là đơn vị do bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội trực tiếp chỉ đạo và quản lý, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo khuôn khổ mà Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định.

Để biết rõ hơn về các thông tin, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan bảo hiểm xã hội cũng như góp phần hỗ trợ Quý vị khi thực hiện các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về đơn vị bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì trong nội dung bài viết này.

Nhiệm vụ, quyền hạn bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì

Theo quy định hiện hành, bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

– Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác theo năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

– Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội.

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, cụ thể:

+ Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

+ Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân tham gia. Từ chối việc đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định. Kiểm tra việc ký hợp đồng lao động, đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động;

+ Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định;

+ Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết theo cơ chế một cửa tại Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì;

+ Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định;

+ Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện;

+ Quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản của Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp;

+ Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp.

– Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

Tư vấn bảo hiểm xã hội cho cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý;

– Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì.

– Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử.

– Quản lý, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu hành chính và hồ sơ hưởng các chế độ/

– Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho các tổ chức, cá nhân tham gia.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề theo quy định.

– Đề xuất, kiến nghị, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định bảo hiểm xã hội.

– Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện.

– Định kỳ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động hoặc khi người lao động, người sử dụng lao động, công đoàn yêu cầu; Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động huyện Thanh Trì cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn. Phối hợp cơ quan thuế cập nhật mã số thuế của tổ chức, cá nhân; định kỳ hàng năm, cập nhật thông tin do cơ quan thuế cung cấp về chi phí tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

– Quản lý viên chức, người lao động của Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì.

-. Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và bảo mật dữ liệu công nghệ thông tin; thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua – khen thưởng theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội giao.

Địa chỉ bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì ở đâu?

Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì hiện nay có địa chỉ tại ngõ 673 đường Ngọc Hồi, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì

Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì hiện nay sử dụng một số điện thoại duy nhất là: 024 38 611 472

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả               Số máy lẻ: 103 – 107

Bộ phận quản lý thu                                             Số máy lẻ: 302 – 307

Bộ phận số, thẻ                                                    Số máy lẻ: 310

Bộ phận chính sách                                             Số máy lẻ:308

Bộ phận kế toán                                                   Số máy lẻ: 201 -204

Thời gian làm việc bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì

Thời gian làm việc của bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì sẽ tương tự như các cơ quan bảo hiểm xã hội khác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cụ thể giờ làm việc như sau:

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai 08h00 – 11h30 13h30 – 17h00
Thứ Ba 08h00 – 11h30 13h30 – 17h00
Thứ Tư 08h00 – 11h30 13h30 – 17h00
Thứ Năm 08h00 – 11h30 13h30 – 17h00
Thứ Sáu 08h00 – 11h30 13h30 – 17h00
Thứ Bảy Không làm việc
Chủ nhật Không làm việc

Số tài khoản bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì

Để thuận tiện cho việc nộp các khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, chúng tôi cung câp đến Quý vị thông tin các số tài khoản ngân hàng của cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Thanh Trì. Cụ thể như sau:

– Kho bạc Nhà nước huyện Thanh Trì: 3741

– Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Thanh Trì: 3180 202 901 155

– Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Nam Hà Nội: 21 310 009 801 168

– Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hà Thành: 0851 005 668 866

– Ngân hàng TMCP Công thương – chi nhánh Hoàng Mai: 901 185 000 001

– Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Thanh Trì: 1801 168 888 968

->>>> Tham khảo thêm: Tư vấn bảo hiểm xã hội

->>>> Tham khảo thêm: Tư vấn bảo hiểm y tế

->>>> Tham khảo thêm: Tư vấn bảo hiểm thất nghiệp

5/5 - (5 bình chọn)