Bảo đảm thực hiện hợp đồng có bắt buộc không?

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 07/09/2022 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 399 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Bảo đảm thực hiện hợp đồng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng. Với sự phát triển của nền kinh tế hiện nay, việc giao kết hợp đồng không còn quá xa lạ nhằm bảo đảm nghĩa vụ trong hợp đồng được đầy đủ pháp luật đã có những quy định chi tiết cho từng loại hợp đồng.

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan tới vấn đề: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có bắt buộc không?

Bảo đảm thực hiện hợp đồng có bắt buộc không?

Căn cứ quy định tại khoản 2 – Điều 4 – Luật Đấu thầu năm 2013, cụ thể:

Bảo đảm thực hiện hợp đồng được xác định là việc các nhà thầu, các nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đảm bảo bao gồm đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của các tổ chức tín dụng hoặc các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam với mục đích để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng của nhà thầu, nhà đầu tư.

Gói thầu được xác định là một phần hoặc là toàn bộ dự án hoặc dự toán mua sắm; đối với gói thầu có thể sẽ gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án khác nhau hoặc là khối lượng mua sắm 01 lần hoặc khối lượng mua sắm cho 01 thời kỳ đối với trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm thường xuyên.

Hợp đồng được quy định là một loại văn bản thỏa thuận giữa các bên sau:

+ Nhà thầu được lựa chọn với chủ đầu tư trong việc thực hiện gói thầu thuộc dự án.

+ Chủ thể hợp đồng giữa đơn vị mua sắm tập trung hoặc giữa đơn vị có nhu cầu mua sắm với nhà thầu được lựa chọn trong mua sắm tập trung.

+ Chủ thể hợp đồng là giữa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư đã được lựa chọn hoặc giữa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư đã được lựa chọn và doanh nghiệp của dự án trong lựa chọn nhà đầu tư.

+ Văn bản thỏa thuận giữa bên mời thầy với nhà thầu đã được lựa chọn trong trường hợp mua sắm thường xuyên.

Do đó, có thể thấy được đối với câu hỏi: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có bắt buộc không? Thì chúng tôi xin phép trả lời rằng Bảo đảm thực hiện hợp đồng trong lĩnh vực đấu thầu là bắt buộc.

Bảo đảm thực hiện hợp đồng trong hợp đồng với nhà đầu tư theo quy định của pháp luật

Theo quy định tại Điều 72 – Luật Đấu thầu năm 2013, cụ thể:

– Thời điểm thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng: Được thực hiện bởi nhà đầu tư được lựa chọn trước khi hợp đồng có hiệu lực.

– Nơi quy định bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng trong hợp đồng với nhà đầu tư sẽ được quy định trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu theo quy định.

– Giá trị của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Có mức giá trị trong khoảng từ 1% đến 3% dựa trên tổng mức đầu tư của dự án phụ thuộc vào quy mô, tính chất của dự án.

– Thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Được xác định từ ngày hợp đồng được ký chính thức cho đến ngày công trình được hoàn thành và được nghiệm thu hoặc được xác định từ ngày hợp đồng được ký chính thức cho đến ngày mà các điều kiện bảo đảm cho việc cung cấp dịch vụ đã được hoàn thành theo quy định trong hợp đồng.

Nếu thuộc trường hợp cần phải gia hạn thêm thời gian thực hiện hợp đồng thì có quyền yêu cầu nhà đầu tư phải gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng tương ứng với thời gian thực hiện hợp đồng.

– Nhà đầu tư sẽ không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định nêu trên nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Nhà đầu tư thực hiện hợp đồng nhưng chậm tiến độ do lỗi của chính bản thân nhà đầu tư đồng thời từ chối việc gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

+ Nhà đầu tư từ chối việc thực hiện hợp đồng sau khi hợp đồng đã có hiệu lực pháp lý theo quy định.

+ Nhà đầu tư từ chối việc thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực pháp lý theo quy định.

+ Nhà đầu tư có những hành vi vi phạm một rong các thỏa thuận trong hợp đồng.

Trường hợp không áp dụng Bảo đảm thực hiện hợp đồng

– Nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng: Cung cấp một hoặc một số hoạt động bao gồm:

+ Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc.

+ Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường.

+ Khảo sát, lập thiết kế, dự toán.

+ Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định.

+ Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dụ sơ tuyển, hồ sơ dụ thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, tẩm định.

+ Giám sát.

+ Quản lý dự án.

+ Thu xếp tài chính.

+ Kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ.

– Các dịch vụ tư vấn khác:

+ Nhà thầu được lựa chọn theo hình thức tự thực hiện. Mà tự thực hiện được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

+ Nhà thầu được lựa chọn theo hình thức tự tham gia thực hiện của cộng đồng. Cụ thể, cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ tại địa phương nơi có gói thầu được giao thực hiện toàn bộ hoặc một phần gói thầu đó trong các trường hợp sau đây:

Gói thầu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho các huyện, xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Gói thầu quy mô nhỏ mà cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ tại địa phương có thể đảm nhiệm.

Như vậy, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ đi sâu vào trả lời câu hỏi Bảo đảm thực hiện hợp đồng có bắt buộc không? Bảo đảm thực hiện hợp đồng là bắt buộc trừ một số trường hợp ngoại lệ không giới hạn giá trị gói thầu.

->>>> Tham khảo thêm: Tư vấn soạn thảo hợp đồng

5/5 - (5 bình chọn)