Bản vẽ chi tiết dùng để?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 6845 Lượt xem
2.3/5 - (828 bình chọn)

Câu hỏi:

Bản vẽ chi tiết dùng để?

A. Chế tạo các chi tiết

B. Lắp ráp và kiểm tra chi tiết

C. Lắp ráp các chi tiết

D. Chế tạo và kiểm tra các chi tiết

Đáp án đúng D.

Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy, dùng trong lao động, chế tạo, lắp ráp, thi công vận hành, là một phương tiện thông tin dùng trong sản xuất và đời sống, thể hiện hình dạng, kích thước và yêu cầu kĩ thuật của chi tiết.

Giải thích lý do lựa chọn đáp án D:

Bản vẽ chi tiết là bản vẽ thể hiện hình dạng, kích thước và các yêu cầu kĩ thuật của chi tiết.

Bản vẽ chi tiết bao gồm các hình biểu diễn; khung bản vẽ, khung tên; các con số kích thước và các yêu cầu kĩ thuật.

Khi đọc bản vẽ chi tiết yêu cầu phải hiểu rõ các nội dung trình bày trên bản vẽ và thường đọc theo các nội dung:

– Khung tên: Tên gọi chi tiết, vật liệu, tỉ lệ.

– Hình biểu diễn: Tên gọi hình chiếu, vị trí hình cắt.

– Kích thước: Kích thước chung của chi tiết, kích thước các phần của chi tiết.

– Yêu cầu kĩ thuật: Gia công, xử lý bề mặt.

– Tổng hợp: Mô tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết, công dụng của chi tiết.

Mỗi chiếc máy hay sản phẩm thường bao gồm nhiều chi tiết có các chức năng khác nhau được lắp ghép với nhau tạo thành.

Trong sản xuất muốn làm ra một sản phẩm trước hết phải chế tạo ra các chi tiết theo bản vẽ chi tiết sau đó mới tiến hành lắp ráp các chi tiết đó lại theo bản vẽ lắp ráp để tạo thành sản phẩm.

Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy, dùng trong lao động, chế tạo, lắp ráp, thi công vận hành.

Cách lập bản vẽ chi tiết như sau:

– Bố trí các hình biểu diễn và khung tên: Bố trí các hình biểu diễn trên bản vẽ bằng các đường trục và đường bao hình biểu diễn.

– Vẽ mờ: Lần lượt vẽ hình dạng bên ngoài và phần bên trong của các bộ phận, vẽ hình cắt và mặt cắt,..

– Tô đậm: Trước khi tô đậm cần kiểm tra sửa chữa những sai sót, kẻ đường gạch gạch của mặt cắt, kẻ đường gióng và đường ghi kích thước. Vẽ các nét đậm.

– Ghi phần chữ: Ghi kích thước, yêu cầu kỹ thuật, nội dung khung tên.

2.3/5 - (828 bình chọn)