Ban thanh tra nhân dân là gì?

  • Tác giả: Nguyễn Kiều |
  • Cập nhật: 02/08/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 245 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Nhà nước là của dân do dân và vì dân. Để giúp nhân dân đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp nhất của mình thì Nhà nước phục vụ nhân dân và coi nhân dân là trung tâm. Trong đó phải kể đến ban thanh tra nhân dân có ý nghĩa quan trọng đối với việc thanh tra của nhân dân với nhà nước.

Vậy Ban thanh tra nhân dân là gì? là câu hỏi không phải ai cũng nắm được. Bài viết của chúng tôi sẽ giải đáp và hỗ trợ bạn đọc tìm hiểu về Ban thanh tra nhân dân là gì? cũng như nhiệm vụ quyền hạn của ban thanh tra nhân dân.

Ban thanh tra nhân dân là gì?

Để giải đáp câu hỏi Ban thanh tra nhân dân là gì? thì chúng tôi xin dựa theo quy định tại Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

Hiện nay theo quy định của pháp luật tại Điều 2 Nghị định 159/2016/NĐ-CPthì Ban thanh tra nhân dân là tổ chức thanh tra của quần chúng, được thành lập ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường do quần chúng bầu ra; mặt trận tổ quốc xã, phường tổ chức, chỉ đạo hoạt động. Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị do đại hội của những người lao động bầu ra; ban chấp hành công đoàn cơ sở chỉ đạo hoạt động.

Ban thanh tra nhân dân được thành lập theo chế độ bầu cử dân chủ, không có cơ cấu chặt chẽ, không tạo thành hệ thống, chỉ được thành lập ở địa phương, cấp cơ sở mà không có ở cấp trung ương.

Bên cạnh đó ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định. Các yêu cầu đối với thành viên của ban thanh tra nhân dân, yêu cầu đối với hoạt động của ban thanh tra và tổ chức, hoạt động của ban thanh tra đều được quy định trong các văn bản pháp luật về thanh tra nhân dân.

Vai trò của Ban thanh tra nhân dân

Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước để giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân.

Ngoài việc giải đáp Ban thanh tra nhân dân là gì? thì nhiệm vụ quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân cũng được quan tâm. Theo quy định tại Nghị định 159/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân quy định cụ thể hơn về nhiệm vụ, quyền hạn của hai loại hình Ban thanh tra nhân dân (ở xã, phường, thị trấn và ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước) như sau:

– Giám sát cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện chính sách, pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở theo quy định tại Điều 13 Nghị định này. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó;

– Xác minh những vụ việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giao;

– Tham gia việc thanh tra, kiểm tra tại xã, phường, thị trấn theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cung cấp thông tin, tài liệu, cử người tham gia khi được yêu cầu;

– Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xử lý vi phạm theo thẩm quyền và khắc phục sơ hở, thiếu sót được phát hiện qua hoạt động giám sát, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan tổ chức, đơn vị;

– Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn các hình thức động viên, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân phát hiện sai phạm và có thành tích trong công tác;

–  Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến phạm vi giám sát của Ban thanh tra nhân dân;

– Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do pháp luật quy định.

Với những thông tin trên đây, chúng tôi tin rằng Quý khách hàng đã phần nào nắm được nội dung Ban thanh tra nhân dân là gì?. Trong trường hợp Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về bài viết cũng như vấn đề có liên quan, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thực hiện.

5/5 - (5 bình chọn)