Ban pháp chế là gì?

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1164 Lượt xem
5/5 - (1 bình chọn)

Thuật ngữ Pháp chế là cụm từ khá quen thuộc với chúng ta trong cuộc sống ngày nay. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu khái niệm pháp chế. Hiểu rõ điều đó, chúng tôi biên soạn bài viết nhằm cung cấp tới Khách hàng các thông tin hữu ích liên quan đến giải đáp thắc mắc Pháp chế là gì? Ban pháp chế là gì?

Pháp chế là gì?

Pháp chế là thể chế pháp luật được xác lập trong toàn bộ đời sống xã hội. Từ trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước đến các thiết chế. Quan hệ xã hội, hoạt động, sinh hoạt của mọi chủ thể pháp luật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ban pháp chế là gì?

Ban Pháp chế là cơ quan chuyên trách của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có chức năng giám sát về tình hình thực thi pháp luật trong các hoạt động bổ trợ tư pháp ở lĩnh vực công chứng và thừa phát lại, an ninh trật tự,… và trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn địa phương.

Trách nhiệm chung của Ban pháp chế

– Tham gia vào quá trình chuẩn bị nội dung kỳ họp của hội đồng nhân dân liên quan tới những lĩnh vực việc thi hành pháp luật, an ninh, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính;

– Tiến hành thẩm tra những dự thảo, quyết định hoặc các báo cáo, đề án liên quan tới lĩnh vực về thi hành pháp luật, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương, quản lý dậy giành chính được phân công bởi thường trực hội đồng nhân dân hoặc hội đồng nhân dân;

– Hỗ trợ hội đồng nhân dân thực hiện giám sát hoạt động của Viện kiểm sát, tòa án nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của ủy ban nhân dân và những cơ quan chuyên môn thuộc thẩm quyền ủy ban nhân dân cùng cấp về lĩnh vực an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương, thi hành pháp luật, quản lý địa giới hành chính…;

– Tổ chức khảo sát tình hình thực tế thực hiện các quy định pháp luật về các lĩnh vực an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, thi hành án, xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính được phân công nhiệm vụ bởi tổ chức hội đồng nhân dân, hội đồng nhân dân;

– Tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến nghị với hội đồng nhân dân về việc đưa ra những biện pháp để bảo đảm việc thi hành pháp luật tại địa phương;

– Báo cáo lại kết quả về hoạt động giám sát với hội đồng nhân dân, thường trực hội đồng nhân dân.

Vai trò của nhân viên pháp chế trong doanh nghiệp

Theo đánh giá, vai trò của cán bộ pháp chế trong doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Dưới đây là những vai trò chủ chốt:

– Xây dựng, tạo ra các pháp chế cho nội bộ doanh nghiệp

Người làm công tác pháp chế doanh nghiệp là những người có chức năng xây dựng các Quy chế quản lý nội bộ trong Doanh nghiệp. Chức năng này, bao gồm việc trực tiếp soạn thảo xây dựng các văn bản, quy chế nội bộ. Đồng thời, còn là việc tham gia đóng góp ý kiến, thẩm định ở góc độ pháp lý các văn bản, trong trường hợp Chủ sở hữu công ty, Lãnh đạo công ty đã xây dựng dự thảo và giao Bộ phận pháp chế đóng góp ý kiến.

Các văn bản pháp lý nội bộ của Doanh nghiệp có thể gồm: Điều lệ, Quy chế, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Hợp đồng lao động, Các Quyết định, Thông báo, Biên bản họp của Lãnh đạo công ty và các phòng ban trong công ty,…

– Điều tiết, kiểm soát hoạt động pháp chế trong doanh nghiệp

Ngoài vai trò xây dựng nội dung pháp chế, cán bộ pháp chế còn có vai trò trong các công việc khác như:

Giám sát, kiểm soát các hoạt  động của những bộ phận trong Doanh nghiệp hoạt động tuân thủ các Quy định, Quy chế nội bộ của Doanh nghiệp.

Tư vấn, giúp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp trong việc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Đề xuất ý kiến về pháp lý và thẩm định dự thảo các hợp đồng do các bộ phận khác của doanh nghiệp soạn thảo. Trước khi trình Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp; tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng.

Hỗ trợ Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, tổ chức gửi xin ý kiến; tổng kết, đánh giá pháp luật liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho người lao động.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp. Tiến hành tổng kết, đánh giá thực trạng hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của người lao động trong doanh nghiệp.

Tư vấn pháp luật đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đánh giá rủi ro môi trường đầu tư, kinh doanh đối với các dự án đầu tư của doanh nghiệp ra nước ngoài. Đưa ra ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định của tổ chức, quản lý của doanh nghiệp.

Hỗ trợ cho Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp tham gia giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và của người lao động.

Tham gia tố tụng hoặc tham mưu với tư cách người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch công ty Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp.

Trên đây là một số thông tin chúng tôi muốn chia sẻ về Ban pháp chế là gì? Cùng một số nội dung liên quan. Trong quá trình theo dõi nội dung bài viết, Khách hàng theo dõi có vướng mắc gì vui lòng phản hồi trực tiếp để được hỗ trợ sớm nhất.

5/5 - (1 bình chọn)