Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 18/08/2021 |
  • Biểu mẫu |
  • 3932 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Trong quá trình quản lý lãnh đạo của mình thì các cán bộ, đồng thời là đảng viên luôn phải tiến hành làm bản kiểm điểm mang tính cá nhân để tự đánh giá về quá trình làm việc, công tác của mình tại đơn vị.

Vậy Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý là gì? Được trình bày như thế nào? Và sẽ gồm những nội dung gì chủ yếu? Qua bài viết dưới đây tổng đài 1900 6560 sẽ giải đáp cho Qúy khách về những vấn đề này.

Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý là gì?

Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý là mẫu văn bản kiểm điểm dành cho những cá nhân là cán bộ đang giữ các chức vụ quản lý, bao gồm những nội dung nhằm kiểm điểm lại bản thân mình trong quá trình công tác tại cơ quan, tổ chức.

Bản kiểm điểm có thể được viết theo định kỳ mỗi tháng một lần, theo quý hoặc khi kết thúc 1 năm làm việc, phụ thuộc vào quy chế tại tưng cơ quan, tổ chức cụ thể.

Nội dung trong bản kiểm điểm sẽ do chính cá nhân cán bộ đó tự đánh giá về năng lực, trình độ, khả năng chuyên môn, tinh thần trách nhiệm đối với công việc cũng như là những ưu điểm, khuyết điểm còn tồn tại trong quá trình công tác.

Do cán bộ lãnh đạo là những người đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng thời đang giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị. Do đó theo định kỳ, các cán bộ lãnh đạo đều phải tiến hành tự đánh giá chính mình, đảm bảo tính trung thực, khách quan.

Ngoài việc giải đáp cho Qúy khách về Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý là gì? thì với nội dung tiếp theo của bài viết, tổng đài chúng tôi sẽ giải đáp và cung cấp thêm cho Qúy khách các lợi ích của bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo.

>>>>> Tham khảo: Hướng dẫn viết bản kiểm điểm đảng viên

Lợi ích của việc viết bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý

Trong suốt quá trình công tác, làm việc của mình thì bản kiểm điểm đối với cán bộ lãnh đạo là một phần không thể thiếu. Là người đứng ở vị trí lãnh đạo, điều hành công việc của cấp dưới nên người cán bộ lãnh đạo vừa phải là người có trình độ chuyên môn, khả năng lãnh đạo, đồng thời phải có tư tưởng đạo đức tốt. Việc viết bản kiểm điểm sẽ giúp cho chính người cán bộ lãnh đạo đó có thể tự đánh giá được bản thân mình đối với những công việc đã làm. Cán bộ lãnh đạo sẽ tự mình nhìn nhận vào những ưu điểm đã đạt được, những khuyết điểm có thể do tác động chủ quan, cũng có thể do khách quan đem lại.

Từ việc tự nhìn nhận khuyết điểm mà người cán bộ lãnh đạo sẽ đưa ra các giải pháp khắc phục cho vấn đề, giúp cải thiện tình trạng đang diễn ra, đồng thời tìm ra được phương thức lãnh đạo hợp lý hơn.

Một số nội dung kiểm điểm của cán bộ quản lý

Vì bản kiểm điểm sẽ được viết theo thời điểm nhất định khi đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác, cho nên với nội dung dưới đây, tổng đài tư vấn sẽ cung cấp cho Qúy khách một số nội dung cần thiết phải có trong bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý, cụ thể:

– Về phẩm chất đạo đức, chính trị, lối sống, ý thức kỷ luật và tác phong trong quá trình công tác tại đơn vị;

– Tự đánh giá về ý thức Đảng viên, tinh thần trách nhiệm khi tham gia vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị;

– Về ưu điểm/ khuyết điểm đã làm được trong thời gian vừa qua, từ đó đưa ra nguyên nhân, cách khắc phục;

– Những vấn đề cụ thể khác liên quan đến nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo quản lý.

>>>>> Tham khảo: Mẫu Bản Tự Kiểm Điểm Đảng Viên Dự Bị Mới Nhất 2020

Mẫu bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý

Hiện nay bản kiểm điểm đảng viên không còn là loại văn bản xa lạ, tuy nhiên không phải ai cũng biết cách trình bày một bản kiểm điểm chính xác và khoa học.

Do đó, với nội dung dưới đây tổng đài chúng tôi sẽ cung cấp cho Qúy khác mẫu bản kiểm kiểm cá nhân của cán bộ lãnh đạo quản lý mới nhất hiện nay.

ĐẢNG BỘ ……………
CHI BỘ ………………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————
…, ngày … tháng …năm 2020

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 20…

(Đối với cán bộ lãnh đạo quản lý)

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: …/…/……………………………………………………………………………………

Ngày kết nạp Đảng: …/…/………………………………………………………………………

Chức vụ Đảng: ……………………………………………………………………………………..

Chức vụ lãnh đạo, quản lý: ……………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………. ……………………………….

Chi bộ: ………………………………………………………… ……………………………….

I. Ưu điểm:

1/ Về chính trị tư tưởng:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2/ Về phẩm chất đạo đức lối sống:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3/ Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4/ Về tổ chức kỹ luật:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5/ Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết, thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6/ Tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan đơn vị; làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7/ Ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tu dưỡng đạo đức lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II. Khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tự nhận mức phân loại chất lượng:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

– Chi bộ phân loại chất lượng:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

               ……….., ngày … tháng … năm 20…

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 Trên đây là toàn bộ nội dung về Bản kiểm kiểm cán bộ lãnh đạo quản lý. Nếu Qúy khách còn thắc mắc gì vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ đến Tổng đài chúng tôi theo số điện thoại tư vấn 1900 6560.

>>>> Tham khảo: Bản kiểm điểm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống 2020

>>> Tham khảo : 5 điều bác hồ dạy

>>> Tham khảo : Mẫu đơn xin chuyển công tác

5/5 - (6 bình chọn)