Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là?

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 614 Lượt xem
5/5 - (3 bình chọn)

Câu hỏi: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là?

A. Ảnh ảo, hứng được trên màn và lớn bằng vật.

B. Ảnh ảo, không hứng được trên màn và nhỏ hơn vật.

C. Ảnh ảo, nhìn vào gương sẽ thấy và lớn bằng vật.

D. Ảnh ảo, nằm phía sau gương và nhỏ hơn vật.

Đáp án đúng: C

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là Ảnh ảo, nhìn vào gương sẽ thấy và lớn bằng vật.

Lý giải việc chọn đáp án C đúng là do:

Theo định nghĩa, gương phẳng là gương có bề mặt phản xa. Đây là một phần của mặt phẳng, và chúng có tác dụng phản chiếu lại ánh sáng được truyền tới.

– Đối với những loại gương khác, gương phẳng được sử dụng rộng rãi nhất. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp gương phẳng ở nhiều nơi khác nhau. Không chỉ trong gia đình mỗi người, gương còn được dựng nhiều ở những cửa hàng khác. Ví dụ như: cửa hàng quần áo, cửa hàng trang sức.

– Ngoài ra, gương được ứng dụng để tạo nên những bộ phận ở trong kính hiển vi, kính nha khoa, ống nhòm, kính thiên văn…

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có đặc điểm:

– Là ảnh ảo (không hứng được trên màn chắn).

– Có kích thước lớn bằng vật.

– Đối xứng với vật qua gương phẳng (tức là khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương).

Lưu ý

– Ảnh của vật là tập hợp ảnh của tất cả các điểm trên vật.

– Các tia sáng từ điểm sáng S tới gương phẳng cho tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh ảo S’.

Vì vậy mà Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo, Có kích thước lớn bằng vật, Đối xứng với vật qua gương phẳng (tức là khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương).

5/5 - (3 bình chọn)