An sinh xã hội là gì?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 21/04/2022 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 94 Lượt xem
5/5 - (7 bình chọn)

Bài này viết về khái niệm chung về mức độ hài lòng xã hội và những mạng lưới hệ thống bảo vệ điều này. Đối với những định nghĩa khác, xem An sinh xã hội ( khuynh hướng )

An sinh xã hội là một khái niệm được nêu trong Điều 22 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền phát biểu rằng Mọi người, như một thành viên của xã hội, có quyền an sinh xã hội và được quyền thực hiện, thông qua nỗ lực quốc gia và hợp tác quốc tế và phù hợp với tổ chức và các nguồn lực của mỗi quốc gia, các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa không thể thiếu cho nhân phẩm của mình và sự phát triển tự do của nhân cách của mình. Nói một cách đơn giản, điều này có nghĩa là các bên tham gia ký kết thỏa thuận rằng xã hội, trong đó một người sinh sống có thể giúp họ phát triển và tận dụng tối đa tất cả những lợi thế (văn hóa, công việc, phúc lợi xã hội) được cung cấp cho họ trong quốc gia đó.[1]

An sinh xã hội cũng có thể chỉ các chương trình hành động của chính phủ nhằm thúc đẩy phúc lợi của người dân thông qua các biện pháp hỗ trợ đảm bảo quyền tiếp cận các nguồn lực đầy đủ về thực phẩm và nơi trú ẩn và tăng cường sức khỏe và phúc lợi cho người dân nói chung và các phân đoạn có khả năng dễ bị tổn thương như trẻ em, người già, người bệnh và người thất nghiệp. Các dịch vụ cung cấp an sinh xã hội thường được gọi là các dịch vụ xã hội.

An sinh xã hội có thể chỉ:

Trong Đế quốc La Mã, phúc lợi xã hội để giúp sức người nghèo được lan rộng ra bởi nhà vua Trajan. [ 2 ] Chương trình của Trajan được nhiều người hoan nghênh, trong đó có cả Pliny Trẻ. [ 3 ]Trong truyền thống cuội nguồn Do Thái, từ thiện ( biểu lộ bằng khái niệm tzedakah ) là một yếu tố nghĩa vụ và trách nhiệm tôn giáo chứ không phải là lòng nhân từ. Từ thiện đương thời được coi là sự tiếp nối của Maaser Ani Thánh Kinh, hay thuế thập phân dành cho người nghèo, cũng như những thông lệ Kinh Thánh, ví dụ điển hình như được cho phép người nghèo mót thóc lúa tại những góc của một cánh đồng và thu hoạch trong Shmita ( năm nghỉ ngơi ). Từ thiện tự nguyện, cùng với cầu nguyện và ăn năn, được tương hỗ để cải tổ những hậu quả của những hành vi xấu .

Phân phát bố thí cho người nghèo, tu viện Port-Royal des Champs năm 1710 .Chính quyền nhà Tống ( khoảng chừng năm 1000 ) tương hỗ nhiều hình thức của những chương trình trợ cấp xã hội, gồm có cả việc xây dựng viện dưỡng lão, bệnh viện công, và nghĩa trang của người ăn xin .Theo Robert Henry Nelson, ” Giáo hội Công giáo La Mã Trung cổ hoạt động giải trí như một mạng lưới hệ thống phúc lợi xã hội sâu rộng và tổng lực cho người nghèo … ” [ 4 ] [ 5 ]

Các khái niệm về phúc lợi và hưu trí đã được đưa vào thực hiện trong luật Hồi giáo sơ kỳ[6][không khớp với nguồn] của Caliphate dưới hình thức Zakat (từ thiện), một trong Năm nguyên tắc của đạo Hồi, kể từ thời khalip Rashidun Umar trong thế kỷ 7. Các thuế (bao gồm cả ZakatJizya) thu được vào ngân khố của chính quyền Hồi giáo được sử dụng để cung cấp thu nhập cho những người túng thiếu, bao gồm người nghèo, người già, trẻ mồ côi, góa phụ và người tàn tật. Theo luật gia Hồi giáo Al-Ghazali (Algazel, 1058-1111), chính quyền cũng đã dự định lưu giữ các nguồn cung cấp thực phẩm tại tất cả các khu vực trong trường hợp thiên tai hay nạn đói xảy ra.[6][7] (Xem Bayt al-mal để biết thêm thông tin.)

Có tương đối ít tài liệu thống kê về những giao dịch thanh toán chuyển giao trước Trung kỳ Trung cổ. Trong thời hạn Trung cổ và cho đến cách mạng công nghiệp, tính năng của trợ cấp phúc lợi tại châu Âu hầu hết đạt được trải qua cho khuyến mãi tư nhân hoặc từ thiện. Trong những thời hạn sơ khai này, có một nhóm to lớn hơn được coi là nghèo nàn so với trong thế kỷ 21 .Các chương trình phúc lợi sơ khai ở châu Âu gồm có Luật Người nghèo của Anh năm 1601, trong đó đã trao cho những giáo xứ nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng tương hỗ giảm đói nghèo cho người nghèo. [ 8 ] Hệ thống này đã được sửa đổi đáng kể bởi Đạo luật sửa đổi Luật người nghèo thế kỷ 19, khởi đầu mạng lưới hệ thống những trại tế bần .Chủ yếu vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, mạng lưới hệ thống có tổ chức triển khai phân phối phúc lợi nhà nước đã được đưa vào ở nhiều nước. Otto von Bismarck, Thủ tướng Đức, ra mắt một trong những mạng lưới hệ thống phúc lợi tiên phong cho những những tầng lớp lao động vào năm 1883. Tại Anh nhà nước Tự do của Henry Campbell-Bannerman và David Lloyd George đã trình làng mạng lưới hệ thống Bảo hiểm Quốc gia vào năm 1911, [ 9 ] một mạng lưới hệ thống sau đó được lan rộng ra bởi Clement Attlee. Hoa Kỳ đã không có một mạng lưới hệ thống phúc lợi xã hội có tổ chức triển khai cho đến Đại khủng hoảng cục bộ, khi những giải pháp cứu trợ khẩn cấp đã được trình làng dưới thời Tổng thống Franklin D. Roosevelt. Thậm chí sau đó, New Deal của Roosevelt chỉ tập trung chuyên sâu hầu hết vào một chương trình phân phối việc làm và kích thích nền kinh tế tài chính trải qua tiêu tốn công vào những dự án Bất Động Sản, chứ không phải vào chi trả tiền mặt .

Duy trì thu nhập[sửa|sửa mã nguồn]

Chính sách này thường được vận dụng trải qua những chương trình khác nhau được phong cách thiết kế để phân phối thu nhập cho dân chúng tại những thời gian khi họ không hề tự chăm nom bản thân. Duy trì thu nhập dựa trên sự phối hợp của năm loại chương trình chính :

  • Bảo hiểm xã hội, được xem xét trên đây.
  • Lợi ích thẩm tra thu nhập. Đây là hỗ trợ tài chính được cung cấp cho những người không có khả năng trang trải các nhu cầu cơ bản, chẳng hạn như thực phẩm, quần áo và nhà ở, do nghèo đói hoặc thiếu thu nhập vì thất nghiệp, ốm đau, tàn tật, hoặc chăm sóc trẻ em. Trong khi hỗ trợ thường là dưới hình thức các khoản thanh toán tài chính, những người hội đủ điều kiện hưởng phúc lợi xã hội thường có thể tiếp cận dịch vụ y tế và giáo dục miễn phí. Số tiền hỗ trợ đủ để trang trải các nhu cầu cơ bản và sự hội đủ điều kiện thường là đối tượng của vuệc xem xét đánh giá toàn diện và phức tạp về tình hình xã hội và tài chính của ứng viên. Xem thêm, Hỗ trợ thu nhập.
  • Lợi ích không đóng góp. Một số quốc gia có các chương trình đặc biệt, được phân phối mà không có yêu cầu về những đóng góp và không thẩm tra thu nhập, cho người dân ở một số thể loại nhu cầu – ví dụ, các cựu chiến binh của lực lượng vũ trang, người khuyết tật và người rất già cả.
  • Lợi ích tùy hứng. Một số chương trình dựa trên ý muốn của một quan chức, chẳng hạn như một nhân viên xã hội.
  • Lợi ích phổ quát hoặc lợi ích vô điều kiện, còn được gọi là tài trợ nhân khẩu. Đây là những lợi ích không đóng góp trao cho toàn bộ các bộ phận dân cư mà không cần thẩm tra thu nhập hoặc thẩm tra nhu cầu, chẳng hạn như trợ cấp gia đình, lương hưu công cộng ở New Zealand (được gọi là Phụ cấp hưu trí New Zealand). Xem thêm, Cổ tức Quỹ thường xuyên Alaska.

Bảo trợ xã hội[sửa|sửa mã nguồn]

Bảo trợ xã hội đề cập đến một tập hợp các lợi ích có sẵn (hoặc không có sẵn) từ nhà nước, thị trường, xã hội dân sự và các hộ gia đình, hoặc thông qua sự kết hợp của các tổ chức này, cho cá nhân/hộ gia đình để giảm thiếu thốn nhiều mặt. Thiếu thốn nhiều mặt này có thể ảnh hưởng đến những người nghèo ít linh lợi (như người già, người tàn tật) và những người nghèo linh lợi (ví dụ như thất nghiệp).

Khuôn khổ to lớn này làm cho khái niệm này dễ được gật đầu hơn tại những nước đang tăng trưởng so với khái niệm an sinh xã hội. An sinh xã hội là khả dụng hơn trong những điều kiện kèm theo, khi có số lượng lớn người dân phụ thuộc vào vào nền kinh tế tài chính chính thức cho sinh kế của họ. Thông qua góp phần được định rõ, an sinh xã hội này hoàn toàn có thể được quản trị .Nhưng, trong toàn cảnh nền kinh tế tài chính không chính thức phổ cập rộng, thì những thỏa thuận an sinh xã hội chính thức hầu hết vắng mặt so với phần đông dân cư lao động. Bên cạnh đó, ở những nước đang tăng trưởng, năng lượng của nhà nước để vươn tới đa phần người nghèo hoàn toàn có thể bị hạn chế do những nguồn lực bị hạn chế. Trong toàn cảnh đó, những tổ chức triển khai nhiều đầu mối hoàn toàn có thể cung ứng bảo trợ xã hội là quan trọng cho việc xem xét chủ trương. Như vậy, khuôn khổ bảo trợ xã hội có năng lực duy trì nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà nước trong việc cung ứng cho những bộ phận dân cư nghèo nhất bằng cách kiểm soát và điều chỉnh những cơ quan ngoài nhà nước .Nghiên cứu hợp tác từ Viện Nghiên cứu Phát triển tranh luận về bảo trợ xã hội từ góc nhìn toàn thế giới, cho thấy rằng những người ủng hộ cho bảo trợ xã hội rơi vào hai thể loại lớn : ” người theo thuyết công cụ ” và ” người hoạt động giải trí xã hội “. Những ” người theo thuyết công cụ ” cho rằng nghèo nàn cùng cực, bất bình đẳng và dễ bị tổn thương, là không bình thường trong việc đạt được những tiềm năng tăng trưởng ( ví dụ như những MDG ). Theo quan điểm này bảo trợ xã hội là việc đưa vào những chính sách quản trị rủi ro đáng tiếc để bù đắp cho những thị trường bảo hiểm không rất đầy đủ hoặc vắng mặt ( và những loại khác ), cho đến khi bảo hiểm tư nhân hoàn toàn có thể đóng vai trò điển hình nổi bật hơn trong xã hội đó. Các lập luận của những ‘ người hoạt động giải trí xã hội ‘ xem sự sống sót của bần hàn cùng cực, bất bình đẳng và dễ bị tổn thương, như những triệu chứng của sự bất công xã hội và bất bình đẳng cơ cấu tổ chức và xem bảo trợ xã hội là quyền của công dân. Phúc lợi có tiềm năng là một bước thiết yếu giữa chủ nghĩa nhân đạo và lý tưởng của ” tối thiểu xã hội được bảo vệ “, khi quyền tiếp cận vượt ra ngoài khuôn khổ những chuyển giao tiền mặt hoặc thực phẩm và dựa trên quyền công dân, chứ không phải hoạt động giải trí từ thiện. [ 10 ]

5/5 - (7 bình chọn)