Al + Fe2O3 → Al2O3 + Fe – THPT Lê Hồng Phong

 • Tác giả: admin |
 • Cập nhật: 24/03/2023 |
 • Giáo dục |
 • 87 Lượt xem
Đánh giá post
Al + Fe2O3 → Al2O3 + Fe được trung học phổ thông Lê Hồng Phong biên soạn gửi tới bạn đọc là phản ứng nhiệt nhôm, Al khử được nhiều ion sắt kẽm kim loại trong oxit, để tạo ra sắt kẽm kim loại và oxit nhôm. Tài liệu dưới đây sẽ đưa ra nội dung cụ thể phản ứng. Mời những bạn tìm hiểu thêm .

1. Phương trình phản ứng Al ra Al2O3

2O3 overset{t^{circ } }{rightarrow} Al2O3 + 2Fe 2A l + FeAl + 2F e

2. Điều kiện phương trình phản ứng Al và Fe2O3 xảy ra

Nhiệt độ : 2000 oC, có Mg làm mồi

3. Phản ứng nhiệt nhôm

Phản ứng nhiệt nhôm được định nghĩa là phản ứng hóa học tỏa nhiệt trong đó nhôm là chất khử ở trong nhiệt độ cao .

Bạn đang xem: Al + Fe2O3 → Al2O3 + Fe

Phương trình tổng quát:

Al + oxit sắt kẽm kim loại oxit nhôm + sắt kẽm kim loại
( Hỗn hợp X ) ( Hỗn hợp Y )

4. Phản ứng nhiệt nhôm thường gặp

Ví dụ điển hình nổi bật nhất là phản ứng giữa oxit sắt III ( Fe2O3 ) và nhôm ( Al ) :
2A l + Fe2O3 2F e + Al2O3
Một số phản ứng khác như :
8A l + 3M n3O4 4A l2O3 + 9M n
Cr2O3 + 2A l Al2O3 + 2C r

5. Bài tập phản ứng nhiệt nhôm

Câu 1. Hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Al có tỉ lệ mol tương ứng là 1:3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm X (không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp gồm

A. Al2O3 và Fe
B. Al, Fe và Al2O3
C. Al, Fe, Fe3O4 và Al2O3
D. Al2O3, Fe và Fe3O4

Đáp án B

8A l + Fe3O4 4A l2O3 ↓ + 9F e
⇒ nFe3O4 / nAl = 3/8 < 1/3 ⇒ Al còn Fe3O4 hết ⇒ Hỗn hợp loại sản phẩm gồm Al2O3, Fe và Al

Câu 2. Trộn 8,1 (g) bột Al với 48g bột Fe2O3 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí, kết thúc thí nghiệm lượng chất rắn thu được là:

A. 61,5 g
B. 56,1 g
C. 65,1 g
D. 51,6 g

Đáp án B

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :
mc. rắn = mAl + mFe2O3 = 8,1 + 48 = 56,1 g

Câu 3. Phương trình nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?

A. H2 + CuO Cu + H2O .
B. 3CO + Fe2O3 2F e + 3CO2 .
C. 2A l + Cr2O3 Al2O3 + 2C r .
D. Al2O3 + 2KOH → 2KA lO2 + H2O .

Đáp án C

Câu 4. Cho sơ đồ phản ứng : Al → X → Al2O3 → Al

X có thể là

A. AlCl3 .
B. NaAlO2 .
C. Al ( NO3 ) 3 .
D. Al2 ( SO4 ) 3 .

Đáp án C

Câu 5. Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. AlCl3 và Na2CO3
B. HNO3 và NaHCO3
C. NaNO3 và KOH
D. NaCl và AgNO3
Đáp án C

Câu 6. Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 8 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn R. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 1,68 lít H2 (ở đktc). Giá trị của V là

A. 150 .
B. 100 .
C. 200 .
D. 300 .

Đáp án A

Ta có phương trình phản ứng
2A l + Fe2O3 → Al2O3 + 2F e ( 1 )
Vì X công dụng với NaOH tạo 0,075 mol H2 => Al dư
2A l + 2N aOH + 2H2 O → 2N aAlO2 + 3H2 ↑
Al2O3 + 2N aOH → 2N aAlO2 + H2O
Vì nH2 = 0,075 => nAl dư = nH2 = 0,05 mol
nFe2O3 = 0,05 => nAl ( 1 ) = 0,1 mol
=> Tổng số mol Al dùng là :
Theo bảo toàn nguyên tố ( chú ý tỉ lệ Na : Al trong NaAlO2 là 1 : 1 )
=> nNa + = 0,15 mol => V = 150 ml
… … … … … … … … … … … … .

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số phương trình phản ứng 

  Trên đây trung học phổ thông Lê Hồng Phong đã gửi tới bạn đọc Al + Fe2O3 → Al2O3 + Fe. Các bạn hoàn toàn có thể những em cùng tìm hiểu thêm thêm 1 số ít tài liệu tương quan hữu dụng trong quy trình học tập như : Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, … .
  Ngoài ra, trung học phổ thông Lê Hồng Phong đã xây dựng group san sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia không lấy phí trên Facebook : Tài liệu học tập lớp 12 Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất .
  Đăng bởi : trung học phổ thông Lê Hồng Phong
  Chuyên mục : Giáo dục đào tạo

  Bản quyền bài viết thuộc THPT Lê Hồng Phong. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

  Tác giả : https://tbtvn.org – Trường Lê Hồng Phong Nguồn : https://tbtvn.org/al-fe2o3-al2o3-fe/

  Source: https://tbtvn.org
  Category : Giáo dục

  Đánh giá post