Ai là người Đại diện của phái nho gia ở Trung Quốc?

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1699 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Nho giáo là một hệ thống đạo đức, triết học xã hội, triết lý giáo dục và triết học chính trị có ảnh hưởng đến nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Vậy Ai là người Đại diện của phái nho gia ở Trung Quốc?

Câu hỏi: Ai là người Đại diện của phái nho gia ở Trung Quốc?

A. Khổng tử

B. Hàn Phi Tử

C. Mặc Tử

D. Lão Tử

Đáp án đúng A.

Đại diện của phái nho gia ở Trung Quốc là Khổng tử, nho giáo là một hệ thống đạo đức, triết học xã hội, giáo dục, chính trị do Khổng Tử thành lập, có ảnh hưởng tại ở các nước Đông Á là Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc và Việt Nam.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là A

Nho giáo ra đời vào khoảng thế kỉ VI TCN ở Trung Quốc, người sáng lập là Khổng Tử. Sau đó Nho giáo đã phát triển và vượt ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc và ảnh hưởng mạnh mẽ lên văn hóa của các nước trong khu vực Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên và cả Việt Nam.

Nho giáo là một hệ thống đạo đức, triết học xã hội, giáo dục, dạy con người có đạo đức và lễ nghi chuẩn mực từ đó tạo thành nền móng vững chắc để phát triển đất nước.

Tôn chỉ chính của Nho giáo bao gồm 3 điều đó chính là:

– Con người và vạn vật trời đất đều có tương thông với nhau

– Mọi việc đều phải lấy thực nghiệm để chứng minh

– Và lấy trực giác và năng khiếu để tìm hiểu làm rõ vạn vật

Nho giáo đã làm cho con người có sự đối xử nhân ái, khoan dung, độ lượng với nhau. Con người có thái độ và hành vi ứng xử với nhau theo thứ bậc, theo khuôn phép. Xét theo phương diện pháp luật thì lễ của Nho giáo có tác dụng tích cực trong việc duy trì trật tự, kỷ cương của xã hội, ngày nay chúng ta có thể kế thừa. Trong gia đình phải có gia pháp thì mới có trên có dưới. Điều này đã tạo cho con người nếp sống trên kính dưới nhường. Điều này giúp con người sống có đạo đức và trách nhiệm cũng như nghĩa vụ đối với gia đình và xã hội.

Nho giáo chú trọng đến vấn đề tu dưỡng đạo đức cá nhân, đặc biệt là chú ý đến đạo đức người cầm quyền. Nho giáo đã đề cao việc cai trị dân bằng đạo đức, bằng nhân nghĩa, bằng lễ giáo.

Bên cạnh đó nho giáo cũng có những ảnh hưởng tiêu cực như coi trọng đạo đức tình nghĩa do đó mà làm cho nhiều người quá coi trọng đạo đức trong công việc, không phân biệt được giữa tình cảm và công việc dẫn đến việc thiếu công bằng, công tư phân minh, buông lỏng kỷ cương phép nước và vi phạm pháp luật…

5/5 - (5 bình chọn)