Phương trình hóa học: Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O | Fe2O3 ra Fe

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 24/03/2023 |
  • Giáo dục |
  • 93 Lượt xem
5/5 - (2 bình chọn)

Phương trình hóa học: Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O | Fe2O3 ra Fe

Phản ứng hóa học : Fe2O3 + H2 hay Fe2O3 ra Fe thuộc loại phản ứng oxi hóa khử đã được cân bằng đúng chuẩn và chi tiết cụ thể nhất. Bên cạnh đó là 1 số ít bài tập có tương quan về Fe2O3 có giải thuật, mời những bạn đón xem :

Phản ứng hóa học:

    Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O

Quảng cáo

Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ

Cách thực hiện phản ứng

– Cho Fe2O3 tính năng với luồng khí H2

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Phản ứng tạo thành Fe màu trắng xám

Bạn có biết

Ở nhiệt độ cao, H2 chỉ hoàn toàn có thể khử được oxit của sắt kẽm kim loại trung bình và yếu về sắt kẽm kim loại ( CuO, Fe2O3, ZnO, … )

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp: Fe, Cu, Ag mà không làm thay đổi khối lượng, có thể dùng hóa chất nào sau đây?

A. AgNO3 B. HCl, O2 C. Fe2 ( SO4 ) 3 D. HNO3 .

Hướng dẫn giải

– Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp gồm Ag, Fe và Cu ta dùng dung dịch Fe2 ( SO4 ) 3 .Fe2 ( SO4 ) 3 + Fe → 3F eSO4
Cu + Fe2 ( SO4 ) 3 → CuSO4 + 2F eSO4
– Ag không tan trong dung dịch Fe2 ( SO4 ) 3 nên ta tách lấy phần không tan ra là Ag

Cho AgNO3 vào tách được Ag nhưng khối lượng thay đổi

Đáp án : C

Quảng cáo

Ví dụ 2: Hiện tượng xảy ra khi cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3 là

A. Chỉ sủi bọt khí .
B. Chỉ Open kết tủa nâu đỏ .
C. Xuất hiện kết tủa nâu đỏ và sủi bọt khí .
D. Xuất hiện kết tủa trắng hơi xanh và sủi bọt khí .

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng : 2F eCl3 + 3N a2CO3 + 3H2 O → 2F e ( OH ) 3 ↑ ( đỏ nâu ) + 3CO2 ↑ + 6N aCl

Đáp án : C

Ví dụ 3: Cho hỗn hợp gồm Fe dư và Cu vào dung dịch HNO3 thấy thoát ra khí NO. Muối thu được trong dung dịch là muối nào sau đây:

A. Fe ( NO3 ) 3 B. Fe ( NO3 ) 2
C. Fe ( NO3 ) 3 và Cu ( NO3 ) 2 D. Fe ( NO3 ) 3 và Cu ( NO3 ) 2

Hướng dẫn giải

Vì dung dịch có Cu dư nên sẽ không có Fe ( III ) nên phản ứng cho ra hỗn hợp Fe ( II ) là Fe ( NO3 ) 2 và Cu ( NO3 ) 2 .

Đáp án : C

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-sat-fe.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác

Source: https://tbtvn.org
Category : Giáo dục

5/5 - (2 bình chọn)