a2 Don Cherry & Ed Blackwell – “El Corazon”

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 02/07/2018 |
  • |
  • 117 Lượt xem

7 album phải nghe trước khi chết, a1 Nirvana – “In Utero”,a2 Don Cherry & Ed Blackwell – “El Corazon”

7 album phải nghe trước khi chết, a1 Nirvana – “In Utero”,a2 Don Cherry & Ed Blackwell – “El Corazon”

Đánh giá attachment