Skip to main content
Go Search
Trang chủ
Đăng ký
Sơ đồ website
Hệ thống thông báo tự động
English
Thư điện tử (Email)
CƠ SỞ DỮ LIỆU
BẢN TIN TBT VIỆT NAM
  

 

Tài liệu liên quan đến dự toán kinh phí Đề án TBT 

 

STT

Số ký hiệu - Trích dẫn

Ngày ban hành

1

45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT Hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

18/06/2001

2

87/2001/TT-BTC Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng Chương trình khung cho các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học

30/10/2001

3

Nghị Định số 61/2002/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ nhuận bút

11/6/2002

4

109/2004/TTLT-BTC-BTP Về việc quản lý vả sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

17/11/2004

5

1702/BKHCN-TĐC Các tiêu chí rà soát văn bản pháp quy kỹ thuật đáp ứng yêu cầu WTO

05/07/2005

6

79 /2005/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước

15/9/2005

7

91/2005/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí

18/10/2005

8

 18 /2006/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nướcthực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính

13/03/2006

9

Thông tư 158/2007/TTLT-BTC-BTP   Liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

 28/12/2007 

 10

Thông tư số 97/2010/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

06/07/2010

 
11

Thông tư số 194/2012/TT-BTC Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

15/11/2012

12

Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ năm 2014 thuộc các Dự án trong Đề án TBT giai đoạn 2011-2015

07/02/2013
13

Đăng ký thực hiện nhiệm vụ năm 2015 của các Dự án thuộc Đề án TBT giai đoạn 2011-2015 (Tham khảo hướng dẫn xây dựng nhiệm tại đây)

17/02/2014

 

 

 

 Mạng lưới TBT

  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  TBT Bộ Y tế
  TBT Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch
  TBT Bộ Thông tin và Truyền thông
  TBT Bộ Giao thông vận tải
  TBT Bộ Xây dựng
  TBT Bộ Tài nguyên môi trường
  TBT Bộ LĐTBXH
  TBT Gia Lai
  TBT Bạc Liêu
  TBT Long An
  TBT Quảng Nam
  TBT Hoà Bình
  TBT Ninh Thuận
  TBT Hà Nam
  TBT Đồng Tháp
  TBT Thanh Hoá
  TBT Vĩnh Long
  TBT Đắk Lắk
  TBT Hải Phòng
(More Links...)

 Liên kết

  Tổ chức Thương mại thế giới
  Bộ Khoa học và Công nghệ
  Bộ Công Thương
  Bộ Nông nghiệp
  Bộ Y tế
  Bộ xây dựng
  Bộ Giao thông vận tải
  Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Bộ Thông tin và Truyền thông
  Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch
  Bộ Lao động thương binh xã hội
  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  Cổng thông tin tiếp cận thị trường
  Cổng thông tin Thị trường nước ngoài
  Văn phòng SPS Việt Nam
  Báo Chất lượng Việt Nam
  Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt - Đức
 

 

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.

Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441.

Email: tbtvn@tcvn.gov.vn * tbtvn@tbtvn.org * Website: www.tbtvn.org

Giấy phép số: 106/GP-BC do Bộ VH-TT cấp ngày 20 tháng 03 năm 2007

Cổng thông tin được xây dựng với hỗ trợ của Dự án MUTRAP II do Liên minh châu Âu tài trợ